Gebruiksvoorwaarden:

1. Toepasbaarheid:

Het bezoeken van deze website valt onder onze gebruiksvoorwaarden en onder alle toepasselijke wetten. Het bezoeken van deze website houdt automatisch in dat u de onderstaande gebruiksvoorwaarden aanvaardt. Indien u deze gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt, dient u het bezoek aan deze website te beëindigen.

Tuytelaers N.V. kan deze gebruiksvoorwaarden op elk moment wijzigen, zonder voorafgaande verwittiging. De gebruiksvoorwaarden zullen steeds terug te vinden zijn op deze website.

2. Privacybeleid:

De persoonlijke gegevens die u Tuytelaers N.V. verstrekt met het doel informatie van ons te verkrijgen, worden verwerkt en opgenomen in een bestand om u de gevraagde informatie te kunnen verstrekken. Uw gegevens kunnen verder ook gebruikt worden om, na analyse, de werking van zowel onze website als onze diensten aan te passen.

Uw gegevens kunnen ook gebruikt worden om u nieuws over Tuytelaers N.V., haar producten en promoties te bezorgen. Indien u wenst dat uw gegevens niet voor deze doeleinden gebruikt worden, dan kan u dat ons melden, zodat wij de nodige acties kunnen ondernemen.

Uw gegevens zullen niet ter beschikking gesteld of verkocht worden aan derde partijen.

U kan uw gegevens inkijken en desgewenst corrigeren, mits u Tuytelaers N.V. daar schriftelijk om verzoekt.

3. Aansprakelijkheid:

Tuytelaers N.V. biedt geen enkele garantie of waarborg over de correcte werking en beschikbaarheid van deze website, de correctheid en volledigheid van de aangeboden informatie.

De informatie op deze website kan verouderd zijn (Tuytelaers N.V. is niet verplicht om deze website up-to-date te houden.) en kan steeds, zonder voorafgaande waarschuwing, gewijzigd worden.

Kleuren kunnen vanwege het fotograferen en/of inscannen en vanwege de kleurinstellingen van uw scherm afwijken van de werkelijkheid. Tevens kunnen er verschillen in structuur, tekening en kleur zijn tussen deze voorbeelden en de geleverde materialen.

Tuytelaers N.V. is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of actie dan ook, die door de gebruiker wordt genomen op basis van de beschikbare informatie op deze website.

Tuytelaers N.V. is niet verantwoordelijk voor schade, virussen, wormen of andere electronische aanvallen die uw computer en/of netwerk zouden aantasten ten gevolge van het gebruik van deze website.

Hyperlinks en verwijzingen die u terugvindt op deze website, worden de gebruiker als service aangeboden. Tuytelaers N.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud, kwaliteit, veiligheid en privacy van die websites.

4. Copyright:

Deze website (tekst, foto's, illustraties, vormgeving, ...) is auteursrechtelijk beschermd en de auteursrechten berusten bij Tuytelaers N.V. of haar partners en leveranciers. Alle informatie op deze website mag niet worden gekopieerd, afgedrukt, verspreid, aangepast of opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tuytelaers N.V.

5. Algemeen:

Deze gebruiksvoorwaarden zijn opgesteld en vallen onder het wettelijk land van vestiging van Tuytelaers N.V. : België. Bijgevolg zullen alle geschillen vallen onder de Belgische rechtspraak.

Indien een gebruiksvoorwaarde of deel van een gebruiksvoorwaarde ongeldig of niet-toepasselijk wordt verklaard, wordt deze geacht vervangen te zijn door een geldige en toepasselijke voorwaarde, waarvan de inhoud de oorspronkelijke voorwaarde zo dicht mogelijk benadert. Alle andere voorwaarden blijven onverminderd gelden.