Natuursteen • Natuursteen • Introductie

Natuursteen:

Gesteente is het vaste materiaal waaruit de bodem en de ondergrond bestaan. De aardkorst is opgebouwd uit talloze soorten gesteenten. Ze bepalen in belangrijke mate de eigenschappen van het aardoppervlak: het reliƫf en landschap, de draagkracht van de ondergrond, de bodemvorming en de waterhuishouding. Natuursteen is een van de vele vormen waaronder gesteente kan gevonden worden (andere vormen van gesteente zijn bvb. zand, klei, grind, ...).

Natuursteen kan in drie grote groepen worden verdeeld op basis van de vormingswijze. Stollingsgesteente ontstaat door het stollen van gesmolten gesteente (magma); sedimentair gesteente door het bezinken of neerslaan van sediment, en metamorf gesteente door het groeien van nieuwe mineralen in ander gesteente.

Natuursteen kan ook onderverdeeld worden volgens een wetenschappelijke of een commerciële classificatie. De wetenschappelijke classificatie wordt beschreven in de Europese normen NBN EN 12407 en NBN EN 12670 ("Natuursteen - Terminologie"). Deze normen hebben als nadeel dat ze bijna alleen begrijpelijk zijn voor geologen en petrografen, maar de wetenschappelijke classificatie geeft wel een directe indicatie van de eigenschappen en de samenstelling van de natuursteen.

Naast een wetenschappelijke naam heeft een natuursteen ook een commerciële classificatie. Deze classificatie heeft soms niets te maken met de eigenschappen en de samenstelling van de natuursteen. In de Europese norm NBN EN 12440 worden de officiële commerciële namen en de wetenschappelijke namen van ongeveer 2400 Europese natuurstenen vastgelegd. Handelsnamen van natuurstenen van buiten Europa zijn niet genormaliseerd. Volgens deze norm moet de commerciële naam ook duidelijk refereren naar de regio van uitbating.

Groeve Crema Marfill
Groeve voor Crema Marfil (Pinoso - Spanje)

Groeve Kashmire White
Groeve voor Kashmire White (Madurai - India)
Lees meer over: